+46(0)76 - 050 09 71 helen@rigamonti.se
Vad är CX?

Vad är CX?

Affärsdiciplinen Customer Experience Management (CXM eller CEM) betonar att allt en organisation gör bidrar till kundupplevelsen. Budskapen du använder i olika kanaler, de produkter/tjänster du säljer, försäljningsprocessen och servicen efter försäljningen, men även...
Hur får man med människorna på CX-tåget?

Hur får man med människorna på CX-tåget?

Vad är CX? En definition: Customer Experience (CX) handlar om att allt en organisation gör bidrar till hur kunderna uppfattar det, dvs hela kundupplevelsen, inklusive budskapen du använder i olika kanaler, de produkter/tjänster du säljer, försäljningsprocessen och...