+46(0)76 - 050 09 71 helen@rigamonti.se

Mentor & Konsult

Att ha en erfaren och professionell mentor vid sin sida kan
många gånger vara skillnaden mellan att lyckas och
misslyckas i sitt kundcentrerade ledarskap. Att anlita mig
som mentor innebär att du får tillgång till en omfattande
kunskapsbas, vilket kan ge dig insikter och lösningar på
dina frågor. Med min erfarenhet och expertis kan jag
erbjuda personligt anpassad vägledning och stöd.

Anlita mig

Jag erbjuder anpassat stöd för er genom bland annat:

Workshops & föreläsningar

Kickastarta ert kundfokus med hjälp av inspiration och workshops.

Kundresekartläggningar

Jag guidar er genom kartläggningen av kundresan.

Projektledning

Jag kan hjälpa er att initiera, driva och avsluta ert projekt.

Mentorskap & coachning

Jag hjälper er med att belysa verksamheten och coacha medarbetare.

Med Heléns stöd får jag tips på verktyg att hantera utmaningar i mitt ledarskap och möjlighet att bolla tuffa situationer med en erfaren chef. Helén får mig att lyfta blicken och tänka på mitt uppdrag utifrån nya perspektiv.”

Vice VD, ILT

Helen drog igång NPS-mätningar och andra typer av uppföljningar för att mäta och följa upp kundnöjdhet. Helen har väldigt goda ledaregenskaper och kan skapa bra energi och driv i ett projekt. Helen är väldigt rolig att samarbeta med, samtidigt som hon är bra på att behålla fokus i det hon gör.

Head of Experience, Unikum

Rigamonti Management AB
helen@rigamonti.se