+46(0)76 - 050 09 71 helen@rigamonti.se

Boken & artiklar

Boken kommer i februari 2024:

Customer experience management på svenska – Att systematiskt leverera rätt kundupplevelse

Att systematiskt leverera rätt kundupplevelse

Är er organisation redo att förstå upplevelsen från kundens synvinkel och verkligen gå i kundens skor?  Med CX-verktygslådan bygger vi långvariga och hållbara relationer med både medarbetare och kunder och skapar en gemensam intern kompass baserad på kundinsikt.

Boken tar upp bristen på CX-verktyg för svenska organisationer och anpassar internationella teorier till svenska förhållanden. Hon erbjuder en praktisk guide för systematiskt CX-arbete baserat på svenska värderingar och arbetsformer.

Författaren lyfter fram behovet av ett övergripande ramverk för CX-arbetet som involverar hela organisationen och utforskar hur man skapar en gemensam intern kompass utifrån kundinsikter. Rigamonti belyser hur viktigt det är att göra kundens röst hörd internt och erbjuder konkreta metoder för att bygga hållbara relationer både med medarbetare och kunder.

Boken släpps i februari 2024

Boken riktar sig främst till studenter och yrkesverksamma inom CX, men är även en värdefull resurs för ledare och beslutsfattare som vill skapa en mer kundcentrerad verksamhet. Författarens erfarenhet och tillgängliga skrivsätt gör boken lämplig för en bred publik som vill möta morgondagens kundbehov genom att gå i kundens skor.

Artiklar från CX Bloggen

CX Bloggen  –  läs om vad som krävs för att skapa och bevara en mer kundfokuserad organisation

Ett kundcentrerat ledarskap – vad innebär det?

Kundcentrering, hur? Några nycklar till framgång.

Vad kännetecknar en kundcentrerad kultur?

Rigamonti Management AB
helen@rigamonti.se