+46(0)76 - 050 09 71 helen@rigamonti.se

Helén Rigamonti

Rådgivare, inspiratör och FÖRFATTARE inom Customer Experience (CX) med passion för att göra kundens röst hörd i organisationer.

Om mig

Med 25 års erfarenhet som ledare inom olika organisationer har författaren Helén Rigamonti framgångsrikt förbättrat kundupplevelser under en lång karriär. Hennes breda kompetens som ledare, föreläsare, och konsult genomsyrar allt hon gör med en passion för customer experience (CX).

Boken & artiklar

Gå i kundens skor

Customer experience management på svenska – Att systematiskt leverera rätt kundupplevelse

Ta del av konkreta metoder för att skapa långvariga relationer, bygg en gemensam intern kompass och möt morgondagens kundbehov genom att gå i kundens skor. En oumbärlig resurs för studenter, yrkesverksamma inom CX och ledare som strävar efter en kundcentrerad verksamhet. Släpps i februari 2024.

Vi valde att anlita Helen för att kickstarta arbetet med att ta fram gemensamma mål med kunden i centrum. Hon lyckades på ett enkelt sätt förmedla hur en organisation som arbetar kundorienterat påverkar både värderingar och arbetssätt. Hon gav oss också flera konkreta tips på hur vi kan gå vidare.

Mette Brolinson, Vice VD ILT

Interimchef

Ledarskap i förändring med beprövad erfarenhet

Vid plötsliga vakanser, omstruktureringar eller nödvändig förändring i chefsrollen, erbjuder jag som interimschef lång erfarenhet av verksamhetsledning och dokumenterade resultat inom förändringsledning och effektivisering.

Talare

Gör kundens röst hörd i din organisation

Att fokusera på den emotionella upplevelsen genom hela kundresan är avgörande för att vinna kundernas förtroende. Få verktyg och insikter för att utveckla en kundcentrerad kultur och överträffa förväntningar i mina CX-föreläsningar.

Mentor & konsult

Från inspirerande workshops till mätbara resultat

Boosta ert kundfokus med inspirerande workshops och föreläsningar. Från kartläggning av kundresan till projektledning och individuell coachning – jag gör kundens röst hörd i er organisation. Upplev framgångsrika resultat och energifyllda projekt med min expertis.

Med Heléns stöd får jag tips på verktyg att hantera utmaningar i mitt ledarskap och möjlighet att bolla tuffa situationer med en erfaren chef. Helén får mig att lyfta blicken och tänka på mitt uppdrag utifrån nya perspektiv.

Vice VD ILT

Utbildare

Lyft ditt ledarskap

Helén Rigamonti, ansvarig kursledare på IHM Business School och presenterar en unik CXM-utbildning. Erhåll verktyg och strategier för att skapa överlägsna kundupplevelser, bli en certifierad Customer Experience Manager och tillämpa kunskapen i praktiken. Utbildningen, med små grupper om max 16 deltagare, vänder sig till ledare inom marknadsföring, försäljning, service och Digital Management/IT, oavsett bransch eller sektor.

Rigamonti Management AB
helen@rigamonti.se