+46(0)76 - 050 09 71 helen@rigamonti.se

Utbildare

Jag är ansvarig kursledare och medlem i ledningsgruppen för ett flertal utbildningar i ämnet Customer Experience Management på IHM Business School. Jag är även svensk ambassadör och medlem i ledningsgruppen för den Europeiska Customer Experience organisationen där jag är utbildningsansvarig.

Leverera kundupplevelser i världsklass med en kundcentrerad organisation

Vill du vidareutveckla eller påbörja CX-arbetet i din organisation? Det här är utbildningen för dig som vill ha ett helhetsperspektiv på arbetet med att designa och leverera rätt kundupplevelser i hela kundens resa. Du får med dig kunskap, strategier, inspiration från case, konkreta metoder och verktyg för att skapa en kundcentrerad organisation.

Genom att varva teori och praktiska övningar under utbildningen med självstudier kan du löpande implementera din kunskap till organisationen och tillämpa i ditt CX-arbete. Utbildningen resulterar i en meriterande certifiering som Customer Experience Manager.

Helén har fått väldigt fina utvärderingar på utbildningar inom Customer Experience här på IHM. Som lärare upplevs Helén som väldigt kompetent inom området, inspirerande och engagerad. Studenterna upplever en bra balans mellan föreläsningar, workshops och inbjudna gästföreläsare som har hållit hög nivå. Sammantaget har Heléns kurser gett studenterna både teoretisk kompetens samt praktiska verktyg att använda inom CX vilket rustar dem väl för framtiden.

Katarina Jovic, Utbildningsledare IHM

Med hennes skicklighet och erfarenhet guidade hon oss tryggt och pedagogiskt framåt i utbildningen och detta med en stor personlighet och närvaro. Helen blandade både teori, personliga erfarenheter med inbjudna aktuella föreläsare, vilket var väldigt uppskattat och lärorikt. Det är tack vare Helen som min nyfikenhet och intresset för Customer Experience har blivit större och viljan att lära mig mer.

Student, CXM

Rigamonti Management AB
helen@rigamonti.se