+46(0)76 - 050 09 71 helen@rigamonti.se

Utbildare

Jag är ansvarig kursledare och medlem i ledningsgruppen för ett flertal utbildningar i ämnet Customer Experience Management på IHM Business School. 

Helén har fått väldigt fina utvärderingar på utbildningar inom Customer Experience här på IHM. Som lärare upplevs Helén som väldigt kompetent inom området, inspirerande och engagerad. Studenterna upplever en bra balans mellan föreläsningar, workshops och inbjudna gästföreläsare som har hållit hög nivå. Sammantaget har Heléns kurser gett studenterna både teoretisk kompetens samt praktiska verktyg att använda inom CX vilket rustar dem väl för framtiden.

Katarina Jovic, Utbildningsledare IHM

Med hennes skicklighet och erfarenhet guidade hon oss tryggt och pedagogiskt framåt i utbildningen och detta med en stor personlighet och närvaro. Helen blandade både teori, personliga erfarenheter med inbjudna aktuella föreläsare, vilket var väldigt uppskattat och lärorikt. Det är tack vare Helen som min nyfikenhet och intresset för Customer Experience har blivit större och viljan att lära mig mer.

Student, CXM

Rigamonti Management AB
helen@rigamonti.se