+46(0)76 - 050 09 71 helen@rigamonti.se

Interimchef

Jag har 25 års erfarenhet som chef och ledare inom både privat och offentlig tjänstesektor på ledningsgruppsnivå, god vana av att samverka med många intressenter och funktioner. Chef för chefer samt internationell ledarerfarenhet i sammanlagt åtta olika branscher.

När behövs en Interimchef som jag?

Exempelvis vid plötsliga vakanser, omstrukturering av organisationer eller när den permanenta chefsrollen behöver formas om. En interimchef kan också hjälpa till att rekrytera en permanent chef, och har då en väldigt god inblick i vad som krävs för en lyckad chefstillsättning.

Varför ska ni anställa mig?

  • Lång erfarenhet av verksamhetsledning via chefsbefattningar i olika branscher
  • Mycket erfaren inom förändringsledning och storleksanpassning av team med fokus på digitaliseringsresor och att skapa resultatfokuserade team.
  • Dokumenterade resultat på ökad effektivisering och försäljning som ett resultat av ett kostnadsmedvetet ansvar

Helen lyckades på ett enastående sätt navigera i vår stundtals rätt svårbegripliga värld och införandet kunde genomföras helt enligt den plan som hade beslutats. Jag är imponerad av och oerhört nöjd med de insatser Helen gjort för oss och a-kassorna och skulle inte tveka att anlita henne igen om ett lämpligt uppdrag seglar upp.

VD, Sveriges A-kassor

Rigamonti Management AB
helen@rigamonti.se