+46(0)76 - 050 09 71 helen@rigamonti.se
Vad är en kundresekarta?

Vad är en kundresekarta?

Att arbeta fram en kundresekarta är ett sätt att tydliggöra kundens olika beröringspunkter i olika delar av kundens livscykel. En kundresa kan beskriva händelser över hela kundens livscykel, bara en del av livscykeln eller för separata tjänster. Ett av syftena med att...
Vad är CX?

Vad är CX?

Affärsdiciplinen Customer Experience Management (CXM eller CEM) betonar att allt en organisation gör bidrar till kundupplevelsen. Budskapen du använder i olika kanaler, de produkter/tjänster du säljer, försäljningsprocessen och servicen efter försäljningen, men även...
Hur får man med människorna på CX-tåget?

Hur får man med människorna på CX-tåget?

Vad är CX? En definition: Customer Experience (CX) handlar om att allt en organisation gör bidrar till hur kunderna uppfattar det, dvs hela kundupplevelsen, inklusive budskapen du använder i olika kanaler, de produkter/tjänster du säljer, försäljningsprocessen och...