+46(0)76 - 050 09 71 helen@rigamonti.se
Sätt kundupplevelsen i fokus i affärsplanen

Sätt kundupplevelsen i fokus i affärsplanen

Hur fungerar CX i praktiken?   Affärsdiciplinen Customer Experience Management (CXM eller CEM) betonar att allt en organisation gör bidrar till kundupplevelsen. Budskapen du använder i olika kanaler, de produkter/tjänster du säljer, försäljningsprocessen och...
Vad är en kundresekarta?

Vad är en kundresekarta?

Att arbeta fram en kundresekarta är ett sätt att tydliggöra kundens olika beröringspunkter i olika delar av kundens livscykel. En kundresa kan beskriva händelser över hela kundens livscykel, bara en del av livscykeln eller för separata tjänster. Ett av syftena med att...