+46(0)76 - 050 09 71 helen@rigamonti.se
Customer Experience Storytelling

Customer Experience Storytelling

Customer Experience Management (CXM eller CEM) är ett ramverk som betonar att allt en organisation gör bidrar till kundupplevelsen. Ett sätt att definiera kundupplevelse är det intryck du lämnar kvar hos din kund, dvs känslan och hur de tänker om ditt varumärke, i...
Sätt kundupplevelsen i fokus i affärsplanen

Sätt kundupplevelsen i fokus i affärsplanen

Hur fungerar CX i praktiken?   Affärsdiciplinen Customer Experience Management (CXM eller CEM) betonar att allt en organisation gör bidrar till kundupplevelsen. Budskapen du använder i olika kanaler, de produkter/tjänster du säljer, försäljningsprocessen och...
CX och det empatiska ledarskapet

CX och det empatiska ledarskapet

Ett ledarskap som präglas av genuin omtanke för våra medarbetare är en nyckel till att uppnå bra kundupplevelser. Vi som chefer kommer alltid behöva styra verksamheter utifrån hårda variabler som mål, processer, nyckeltal för effektivitet etc. Konsten i ett lyckat...
AI och CX

AI och CX

Vi är mitt i ett paradigmskifte drivet av digital transformation som ger oss nya möjligheter till att öka kundupplevelsen i alla beröringspunkter i kundresan. Artificiell intelligens (AI) har snabbt blivit en viktig ingrediens i CX-arbetet. Jag har fått lära mig att...
Vad är en kundresekarta?

Vad är en kundresekarta?

Att arbeta fram en kundresekarta är ett sätt att tydliggöra kundens olika beröringspunkter i olika delar av kundens livscykel. En kundresa kan beskriva händelser över hela kundens livscykel, bara en del av livscykeln eller för separata tjänster. Ett av syftena med att...
Vad är CX?

Vad är CX?

Affärsdiciplinen Customer Experience Management (CXM eller CEM) betonar att allt en organisation gör bidrar till kundupplevelsen. Budskapen du använder i olika kanaler, de produkter/tjänster du säljer, försäljningsprocessen och servicen efter försäljningen, men även...
Hur får man med människorna på CX-tåget?

Hur får man med människorna på CX-tåget?

Vad är CX? En definition: Customer Experience (CX) handlar om att allt en organisation gör bidrar till hur kunderna uppfattar det, dvs hela kundupplevelsen, inklusive budskapen du använder i olika kanaler, de produkter/tjänster du säljer, försäljningsprocessen och...