+46(0)76 - 050 09 71 helen@rigamonti.se

interim management

Sagt om mig av IT chef på Sös

”På bara tre månader levererar Helen en räcka av enastående resultat. Målinriktad, med kundfokus och framför allt med en varm och innerlig förmåga att ta tillvara och lyfta medarbetares egna förmågor.”

Customer experience

När behövs en interimschef som jag? Exempelvis vid plötsliga vakanser, omstrukturering av organisationer eller när den permanenta chefsrollen behöver formas om. En interimchef kan också hjälpa till att rekrytera en permanent chef, och har då en väldigt god inblick i vad som krävs för en lyckad chefstillsättning.

→ Lång erfarenhet av verksamhetsledning via chefsbefattningar i olika branscher

→ Mycket erfaren inom förändringsledning och storleksanpassning av team med fokus på digitaliseringsresor och att skapa resultatfokuserade team.

→ Dokumenterade resultat på ökad effektivisering och försäljning som ett resultat av ett kostnadsmedvetet ansvar

Kontakt

Rigamonti Management AB
Tel: 0760500971
Mail: helen@rigamonti.se