+46(0)76 - 050 09 71 helen@rigamonti.se

Customer experience 

Sagt om mig av Europachef

”Thanks to her leadership and communication skills, her ability to listen to customers’ needs, her attention to details and process efficiency as well as her capability to be proactive, Helen was able to significantly develop and improve the quality of Customer experience provided by Cision. In a SaaS business, companies tend to forget about the last S (service). Helen ensured that Cision was always on top in this regards!”

Customer experience

Customer experience management (CX) utgår från kundens helhetsupplevelse av er organisation. Det bästa sättet att definiera CX är som det intryck du lämnar hos din kund, vilket resulterar i hur de tänker på ditt varumärke, i alla faser av kundresan. Flera beröringspunkter spelar in i kundupplevelsen och dessa beröringspunkter förekommer i hela organisationen.

→ Gå från reaktiv case management till proaktiv kunddialog

→ Customer journey mapping

→ Ta fram mål för kundupplevelser i hela organisationen och sätta struktur för att mäta kundnöjdhet för att påverka kvalitén på kundresan.

→ Identifiera stuprör i organisationen som påverkar kundupplevelsen negativt

→ inspirationsföreläsare och konsult

”Vi valde att anlita Helen för att kickstarta arbetet med att ta fram gemensamma mål med kunden i centrum. Hon lyckades på ett enkelt sätt förmedla hur en organisation som arbetar kundorienterat påverkar både värderingar och arbetssätt. Hon gav oss också flera konkreta tips på hur vi kan gå vidare.”

– Sagt om mig som inspirationsföreläsare CX av Mette Brolinsson, Vice VD ILT

CX – vad betyder det för ditt ledarskap? 

Webbinariet om customer experience nedan spelades in september 2020

Kontakt

Rigamonti Management AB
Tel: 0760500971
Mail: helen@rigamonti.se